salta al Contingut Principal

Formació

CONSTRUCCIÓ I METALL

Formació sector construcció i metall

La nostra oferta formativa està en constant actualització
No dubtis a consultar-nos, ens adaptem a les teves necessitats

  • 8 Hores: Aula Permanent
  • 20 Hores: Oficis
  • 10 Hores: Gerents
  • 10 Horas. Gerentes
  • 20 Hores: Responsable obra i tècnics execució

Formació

RECURSOS HUMANS

La nostra oferta formativa està en constant actualització
No dubtis a consultar-nos, ens adaptem a les teves necessitats

 • Gestió d’equips de treball
 • Resolució de conflictes entre socis
 • Dirigir amb intel·ligència emocional
 • Eines d’intel·ligència emocional
 • Intel·ligència emocional aplicada a l’entorn laboral
 • Gestió del temps i de l’estrès
 • Millora contínua (KAIZEN)
 • Direccions de Reunions
 • Lideratge i motivació
 • Coaching gestió del talent
 • Gestió de persones
 • El secretariat eficaç: comunicació oral i escrita
 • Vigilància de mercat i benchmarking
 • Aparadorisme i marxandatge
 • Comunicació interpersonal
 • Gestió del magatzem i del picking
 • Residus i contaminants: situació actual i futura

Formació

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

La nostra oferta formativa està en constant actualització
No dubtis a consultar-nos, ens adaptem a les teves necessitats

 • Manipulació d’Aliments
 • Legislació Alimentària nacional, europea i internacional
 • Dietètica i Nutrició. Formació en hàbits saludables per a empreses i col·lectivitats.
 • Control d’al·lergògens alimentaris en indústria i restauració
 • Formació d’auditors interns
 • Autocontrol i APPCC Traçabilitat
 • Estàndard de Qualitat i Seguretat Alimentària (IFS, BRC ISO 22000, FSSC 22000)

Formació

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

La nostra oferta formativa està en constant actualització
No dubtis a consultar-nos, ens adaptem a les teves necessitats

 • Gestió Prevenció en l’empresa
 • Identificar i avaluar riscos
 • Anàlisis i recerca d’accidents
 • Llocs de treball RD 486/97
 • Magatzems
 • Arts Gràfiques
 • Atenció Telefònica
 • Construcció
 • Fusteria fusta
 • Enderrocaments
 • Emergències
 • Pla d’autoprotecció RD 393/2007
 • Encofrats i formigonades
 • Soroll
 • Amiant RD 396/2006
 • Grues i aparells elevació
 • Carretons elevadors
 • Higiene postural
 • Hostaleria
 • Instal·ladors Aigua, Gas i Calefacció
 • Instal·ladors elèctrics
 • Neteja
 • Manipulació manual de càrregues RD 487/97
 • Maquinària RD 1215/97
 • Metal·lúrgia
 • Moviment de Terres
 • Oficines / PVD
 • Fleca
 • Personal Sanitari
 • Pintors
 • Ergonomia
 • Seguretat viària
 • Taller mecànic
 • Transport en carretera
 • Indústria Càrnia
 • Vigilant Seguretat
 • Cellers
 • Assetjament en el treball
 • Riscos Psicosocials
 • Clínica dental
 • Docents
 • Marmolista
 • Farmàcia
 • Perruqueria
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Ús d’equips de protecció individual
 • Muntatge estructures metàl·liques
 • Jardineria
 • Soldadura
 • Especialment sensibles, maternitat i menors
 • Coordinació d’obres construcció / Recurs Preventiu
 • Subcontractació en construcció (REA)
 • Plataformes elevadores
 • Moviments repetitius
 • Muntatge i desmuntatge de bastides
 • Manipulació de productes químics
 • Espais confinats
 • ATEX (Atmosferes explosives)
 • Lipoatropiasemicircular
 • Treballs a torns i nocturns
 • Treballs en altura RD2177/2004
Tornar A Dalt