salta al Contingut Principal

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

solucions a mida

El nostre objectiu és suprimir els accidents laborals evitables eliminant els riscos que els produeixen.

LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
La Llei 31/1995 de 8 de Novembre, Llei d’obligat compliment, té com a finalitat que els negocis duguin a terme l’aplicació de la PRL o Prevenció de Riscos Laborals per a aplicar una sèrie de procediments per a aconseguir evitar que és produeixin accidents i malalties professionals entro als treballadors.

En el cas que el teu negoci no disposi de PRL o Prevenció de Riscos estarà infringint una llei d’obligat compliment, exposant-te ha rebre sancions des de 2.046 euros fins a 40.985 euros

 • Evitar els riscos.
 • Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
 • Combatre els riscos a l’origen.
 • Adaptar el treball a la persona.
 • Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
 • Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.
 • Planificar la prevenció.
 • Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
 • Donar les degudes instruccions als treballadors

SEGURETAT EN EL TREBALL

gestionem i controlem els

RISCOS LABORALS

de la teva empresa

Ens adaptem a les teves necessitats

A Laude Consultoria t’ajudem a gestionar la Prevenció
i a controlar els riscos laborals de la teva empresa amb una àmplia organització de consultors i l’última tecnologia aplicada a la salut i seguretat laboral.

 • Assessorament en la implantació d’un sistema propi de gestió de la prevenció de riscos laborals (assumpció empresari/treballador designat).
 • Bonus: Gestió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral RD. 404/2010.
 • Plans d’emergència i manuals d’autoprotecció/ simulacres.
 • Formació segons conveni de la construcció i l’acord estatal del sector del metall per a l’obtenció de la targeta profesional TPC.
 • Elaboració de plans de seguretat i salut.
 • Visites i informes de seguretat en obra.
 • Implantació del protocol d’assetjament en el treball.
 • Protocols d’actuació en cas de treballadors especialment sensibles, protecció de la maternitat i protecció dels menors.
 • Assessorament jurídic en inspecció i recursos contra actes d’infracció.
 • Informes d’adequació de màquines segons RD. 1215/9
 • Documentació de seguretat i salut per a autònom.
 • Registre d’entitats acreditades per a la subcontractació en la construcció REA.
 • Auditoria en prevenció de riscos laborals.
Tornar A Dalt