salta al Contingut Principal

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

anàlisi de perills i punts crítics de control

Si el teu negoci és una empresa alimentària és fonamental que garanteixis la màxima seguretat alimentària dels teus productes, per la seguretat dels teus clients, la reputació del teu negoci i perquè així obliguen les normes de la Unió Europea.

L’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC), és un sistema d’autocontrol que permet a la pròpia indústria o establiment garantir que els productes que en ella es manipulen o elaboren són innocus per a la salut.

De manera que si el teu negoci és una empresa alimentària és imprescindible implantar els sistemes adequats per a garantir la seguretat alimentària. No només els restaurants, sinó qualsevol tipus d’empresa alimentària, des del transport, l’emmagatzematge, la producció o la venda d’aliments.

L’obligatorietat de crear, aplicar i mantenir uns procediments d’autocontrol permanents basats en el sistema APPCC es recull en el reglament de la CE número 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell 29 d’Abril del 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris. L’article 10 de la llei de seguretat alimentària assenyala que les empreses que produeixen aliments han d’establir sistemes de control eficaços, i les administracions responsables han de garantir el compliment d’aquesta obligació mitjançant sistemes de vigilància i control adequats.

Obligatorietat

de crear, aplicar i mantenir uns procediments d’autocontrol permanents

Son les condicions i pràctiques que preserven la qualitat dels aliments per a prevenir la contaminació i les malalties transmeses pel consum d’aliments. Són molts els perills que poden afectar directament els aliments al llarg d’una cadena; físics, químics, microbiològics.

És fonamental que una empresa alimentària controli que els seus productes es troben en perfecte estat i són saludables

er a això és important portar un control en planta i parar esment a totes les possibles causes que puguin posar en perill el bon estat d’un aliment. En alguns casos requereix fins i tot canviar les instal·lacions perquè no garanteixen les millors condicions per a la fabricació.

La consultoria APPCC està dirigida als professionals de la indústria alimentària que hagin rebut una inspecció o tinguin la necessitat d’actualitzar el sistema APPCC ja implantat. Es tracta de dur a terme una correcta gestió de la innocuïtat dels aliments en l’empresa i tenir al dia el sistema d’autocontrols per a futures inspeccions de sanitat.

“La gestió integral de la Seguretat Alimentària és un pilar bàsic de qualsevol operador de la cadena alimentària.

Genera tranquil·litat, propícia la confiança del consumidor, és la porta a nous mercats, aportant diferenciació i avantatges en la producció i comercialització dels seus productes.”

Implantació de

SISTEMES APPCC

 • Analitzar els perills pot presentar un aliment.
 • Identificar els punts Crítics on es poden generar i controlar aquests perills.
 • Actuar sobre els perills aplicant mesures de prevenció.
 • Complir les exigències de Sanitat i passar les auditories.

Els Plans o Procediments de Control: consta de diferents plans o procediments de control que aplicaran en funció a l’abast i activitat de l’establiment.

 • Control de temperatures.
 • Neteja i desinfecció.
 • Formació de manipuladors.
 • Traçabilitat.
 • Control de plagues.
 • Manteniment d’instal·lacions, equips i útils.
 • Control de l’aigua apta per al consum humà.
 • Eliminació de residus.

Control

AL·LÈRGENS

El Reglament UE Núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011 i Reial decret espanyol 126/2015 del 27 de febrer de 2015 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. Obligatori des del 13/12/ 2014 “Declaració d’al·lèrgens en els productes alimentaris” i oferir les indicacions pertinents sobre els possibles al·lergògens que els productes alimentaris puguin contenir en els seus ingredients i/o procés d’elaboració.

Realització de fitxes informatives d’ingredients i substàncies al·lèrgenes.

 • Generació de la documentació
 • Generació del pla general d’higiene adaptat a l’establiment.
 • Generació de la documentació per al control de punts crítics
 • Actualització continua.
 • Implantació i manteniment de l ‘APPCC.
 • Formació en Seguretat Alimentària.

Serveis que oferim d’APPCC a Laude Assessoria:

 • Implantació i Manteniment de Sistemes de Gestió de la Seguretat Alimentària (APPCC).
 • Integració de diferents Sistemes de Gestió: Seguretat Alimentària, Qualitat, Medi ambient, PRL, Responsabilitat Social, Turisme Industrial.
 • Consultoria legislativa local, autonòmica, nacional, europea i internacional requerida per a l’exportació.
 • Fitxes tècniques i Etiquetes: Disseny i/o Revisió per al mercat nacional i internacional.
 • Auditories:
  • Higiènic Sanitària (APPCC)
  • Marca pròpia i avaluació de proveïdors (2a part)
  • Diagnostico inicial de Sistemes de Qualitat i Seguretat Alimentària (GAP Audit)
  • Auditoria interna de Sistemes de Gestió de la Seguretat Alimentària (IFS, BRC, FSSC_ISO 22000)
 • Al·lèrgens: Sistemes de control i comunicació en indústria i restauració. Desenvolupament de cartes d’al·lergògens.
 • Estudis nutricionals per a indústria i restauració. Disseny d’etiquetes, fitxes, cartes amb informació nutricional: quantitat de nutrients, propietats beneficioses dels aliments.

Formació

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

 • Manipulació d’Aliments
 • Legislació Alimentària nacional, europea i internacional
 • Dietètica i Nutrició. Formació en hàbits saludables per a empreses i col·lectivitats.
 • Control d’al·lergògens alimentaris en indústria i restauració
 • Formació d’auditors interns
 • Autocontrol i APPCC
 • Traçabilitat
 • Estàndard de Qualitat i Seguretat Alimentària (IFS, BRC ISO 22000, FSSC 22000)
Tornar A Dalt