salta al Contingut Principal

REGISTRE SALARIAL

Realitzem el seu registre salarial

QUÈ ÉS EL REGISTRE RETRIBUTIU O SALARIAL?

El registre retributiu o salarial és un document en el qual es recull els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extra salarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

OBJECTIUS?

Té com a objectiu garantir la transparència en la configuració de les percepcions, de manera fidel i actualitzada, i facilitar l’accés a la informació retributiva de les empreses.

Les empreses tenen l’obligació d’elaborar el registre retributiu des del 8 de març de 2019 i així mateix, tenen obligació d’adaptar el seu contingut, des del 14 d’abril 2021, d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre de 2020.

Totes les empreses conforme a l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors, amb independència de la seva mida i del nombre i sexe dels seus treballadors, estan obligades a elaborar un registre retributiu.

A més, les empreses que tinguin l’obligació d’elaborar un pla d’igualtat, a part d’elaborar el registre retributiu, també hauran d’adoptar una auditoria retributiva, en el qual apareix la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut segons treballs d’igual valor. En aquest cas, quan la mitjana de les retribucions als treballadors d’un sexe sigui superior als de l’altre en un 25% o més, prenent el conjunt de la massa salarial o la mitjana de les percepcions satisfetes, haurà d’incloure en el registre salarial una justificació que aquesta diferència respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores.

Tornar A Dalt